Мiжнародний Iпотечний Банк презентував нову лiнiйку iпотечних кредитiв

12.04.2013

Мiжнародний Iпотечний Банк презентував нову лiнiйку iпотечних кредитiв2 квiтня 2007 року стартував продаж нових iпотечних продуктiв Мiжнародного Iпотечного Банку (МIБ), розрахованих на потреби та можливостi широких категорiй населення. Про це повiдомляє прес-служба банку.

Нова кредитна програма є дуже гнучкою, оскiльки дозволяє клiєнтам МIБ в залежностi вiд своїх можливостей та потреб обрати найбiльш оптимальний для себе кредит: “Стартовий”, “Стабiльний” або “Статус”. Мiнiмальний перший внесок для отримання кредиту – 5 вiдсоткiв вiд суми кредиту.

Вiдсоткова ставка за кредитом залежить вiд розмiру першого внеску, наявностi дострокового погашення кредиту та становить вiд 10,5 вiдсоткiв рiчних в дол. США.

Мiжнародний Iпотечний Банк пропонує своїм клiєнтам прозорi умови iпотечного кредитування без прихованих комiсiй та додаткових платежiв.

“Завдяки гнучким умовам нових iпотечних кредитiв Мiжнародного Iпотечного Банку нашi клiєнти отримали бiльш широкi можливостi самостiйно обирати найкомфортнiшi умови кредитування для себе.

Нова iпотечна програма є iнновацiйною та допоможе бiльшiй кiлькостi українцiв придбати власне житло, що повнiстю вiдповiдає стратегiї роботи МIБ” – пояснив Юрiй Блащук, Голова Правлiння Мiжнародного Iпотечного Банку.

За оцiнками експертiв МIБ, запровадження ряду нових iпотечних продуктiв дозволить збiльшити кредитний портфель банку щонайменше на 30 вiдсоткiв до кiнця другого кварталу.

В намiрах МIБ збiльшити iпотечний портфель на 100 млн. дол. США протягом поточного року. Одним iз джерел залучення фiнансових ресурсiв стане сек’юритизацiя iпотечних активiв, шляхом розмiщення цiнних паперiв на мiжнародному фiнансовому ринку.

Сек’юритизацiя пройде у три етапи: вивчення можливостей сек’юритизацiї (feasibility study), вiдкриття короткострокової кредитної лiнiї (warehouse facility) у другiй половинi 2007 року i випуск цiнних паперiв наступного року. Партнерами проекту виступають банки ВТБ i Banco Finantia.

Довiдка: На 1 березня 2007 року обсяг кредитiв Мiжнародного Iпотечного Банку, виданих населенню, становив 347,88 млн. грн., активи – 374,5 млн. грн., регулятивний капiтал – 131,37 млн. грн.

Мiжнародний Iпотечний Банк заснований у 2005 роцi фондом прямого iнвестування Western NIS Enterprise Fund.

100%-им акцiонером МIБ є Група IMB Group Public Limited. Мiжнародний Iпотечний Банк зареєстрований НБУ 10 сiчня 2005 року, отримав лiцензiю 31 сiчня 2005 року. МIБ є першим спецiалiзованим iпотечним банком в Українi, що має доступ до захiдних фiнансових ринкiв.

Мета банку задовольнити швидко зростаючi потреби громадян України в фiнансуваннi придбання житла. Мiжнародний iпотечний банк надає iпотечнi кредити на придбання житла, кредити на ремонт, споживчi кредити, послуги з рефiнансування кредитiв iнших банкiв та кредити на будь-якi потреби.

http://uabanker.net/